Česky  

Řízení projektu je souhrn klíčových činností nezbytných k úspěšnému zahájení, realizaci, dokončení a předání projektu.

Co všechno nabízíme:

 • identifikace cílů a strategií projektu
 • napomáhání při rozhodovacích procesech a při zpracování zadání projektu
 • harmonogramy projektu
 • identifikace a vyhodnocení rizik
 • sestavení řízení a koordinování týmu
 • schéma odpovědností
 • příprava tendrového řízení
 • asistence při výběru vhodného dodavatele 
 • poradenství při uzavírání smluv
 • řízení jednotlivých projektových fází
 • zprostředkování vztahů klienta a nájemce
 • monitoring průběhu včetně zabezpečení plnění smluvních závazků
 • závěrečné vypořádání projektů
 • vyhodnocení, koordinace předání a přejímky projektu